Ułatwienia dostępu

Zasady przyjęcia do domu opieki społecznej

Osoba zainteresowana składa podanie z prośbą o zamieszkanie w DPS do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie dokumentów wystawi decyzję kierującą i decyzję o odpłatności w Domu Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim wystawi decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania)
 2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, tj.:
  • wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
  • badania lekarskie,
  • aktualny odcinek od renty lub emerytury,
  • pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
 3. Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu  Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.
 4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
 5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarach.


Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych:

Dom Pomocy Społecznej w Psarach
ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice
tel. (62) 739 60 84 / (62) 739 63 15

Warto wiedzieć

Dom Pomocy Społecznej w Psarach jest domem dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1 marca 2023 wynosi 5.676,38 zł. Ilość miejsc 166.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kontakt

63-405, Sieroszewice,
Psary, ul. Kaliska 3,
Telefon / Fax : +48 62 739 60 84,
e-mail: sekretariat@dpspsary.pl

©2023 Dom Pomocy Społecznej w Psarach. All Rights Reserved.

Search