Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Psarach

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w roku 2021 (do lutego 2022) wynosi: 4.460,31 zł i ulega zmianom w każdym roku.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi
    • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, tj. 701x300% = 2.103 zł
    • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528x300% = 1.584 zł
  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Warto wiedzieć

Dom Pomocy Społecznej w Psarach jest domem dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. (do końca lutego 2022 r.) wynosi 4.460,31 zł. Ilość miejsc 166.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kontakt

63-405, Sieroszewice,
Psary, ul. Kaliska 3,
Telefon / Fax : +48 62 739 60 84,
e-mail: sekretariat@dpspsary.pl

©2021 Dom Pomocy Społecznej w Psarach. All Rights Reserved.

Search