Ułatwienia dostępu

W Domu Pomocy Społecznej w Psarach działają dwa Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze, składające się z pracowników domu.  W skład Zespołów wchodzą: konsultanci, pracownicy pierwszego kontaktu, psycholog, pracownicy socjalni, instruktorzy ds. kulturalno  – światowych, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarki oraz w zależności od potrzeby inni członkowie ZT-O. Skład osobowy Zespołów dla poszczególnych mieszkańców dobierany jest indywidualnie w zależności od potrzeb danego mieszkańca oraz zakresu i rodzaju usług, z których korzysta bądź mógłby korzystać.
Członkowie Zespołu zajmują się wspieraniem mieszkańców. Starają się rozpoznawać i w miarę możliwości zaspakajać ich potrzeby. Pomagają mieszkańcom w pokonywaniu trudności w czynnościach samoobsługowych, wspierają ich w rozwiązywaniu problemów, pomagają w organizowaniu zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i zainteresowań, starają się zapobiegać konfliktom, a w razie ich wystąpieniu pomagają je łagodzić.
Pracę zespołów koordynują i kontrolują dwie panie konsultantki Z T-O. One też prowadzą niezbędną dokumentację, pomagają w opracowaniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia, w rozwiązywaniu sytuacji problemowych oraz współpracują z Dyrekcją w celu podniesienia efektywności pracy.
Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy opracowuje Indywidualne Plany Wsparcia dla mieszkańców. Indywidualne Plany Wsparcia opracowane są z udziałem mieszkańca, jeśli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z IPW mieszkańca koordynuje pracownik pierwszego kontaktu.
W celu obrania jednolitego kierunku działania wszyscy członkowie zespołu ściśle ze sobą współpracują stanowiąc wsparcie dla pracownika pierwszego kontaktu.
Zespół Terapeutyczny – Opiekuńczo spotyka się według ustalonego harmonogramu. Oprócz systematycznie odbywających się spotkań, zwoływane są dodatkowe spotkania zespołu, na prośbę personelu lub Mieszkańców, w wypadku zaistnienia sytuacji problemowej tzw. Zespoły Interwencyjne, których zadaniem jest podjęcie natychmiastowych działań.

Warto wiedzieć

Dom Pomocy Społecznej w Psarach jest domem dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1 lutego 2024 wynosi 6.856,26 zł. Ilość miejsc 166.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kontakt

63-405, Sieroszewice,
Psary, ul. Kaliska 3,
Telefon / Fax : +48 62 739 60 84,
e-mail: sekretariat@dpspsary.pl

©2024 Dom Pomocy Społecznej w Psarach. All Rights Reserved.

Search